ferro
 

KOPPAR TRÅD

KOPPARSORTER:

Cu-ETP
Cu-OF

DIMENSION:

0,40 – 16,00 mm

EGENSKAPER:

Hård, halvhård och mjuk.

FÖRPACKNING:

Coils

SPOLTYPER:

400, 600, 630, 800, 1000, 1300