ferro
 

Härdbart Bandstål

C45E
C66S
C67S
C75S
C858
C100S
51CrV4
16MnCrS

DIMENSION:

Tjocklek:0,00 -     5,00 mm
Bredd:5,00 - 650,00 mm
Toleranser enligt EN10140.

FÖRPACKNING:

Coils:100 - 3000 kg

KAPADE LÄNGDER:

800 - 3000 mm