ferro
 

Härdat bandstål

C60S
C67S
C76S
C85S
C100S
51CrV4
D6A

DIMENSION:

Tjocklek:0,10 -     2,50 mm
Bredd:10,00 - 650,00 mm
Toleranser enligt EN10140.

FÖRPACKNING:

Coils:100 - 3000 kg

KAPADE LÄNGDER:

800 - 3000 mm